Обука за рачни ракотворби

Здружението за меѓугенерациска солидарност ДОБЛЕСТ, во партнерство со 9 приватни установи за социјална заштита на стари лицa и финансиска поддршка од Европската Унија започна да го имплементира проектот ‘’Инспирирани за детската радост’’.
Во рамки на проектот одрживме еднодневна обука за креирање на рачни ракотворби наменета за социјалните работници кои работат во установите за социјална заштита на стари лица.
Целта на обуката беше јакнење на вештините на социјалните работници за креирање на ракотворба од чорапи.
Обуката беше спроведена од Здружението на граѓани Мата.
За повеќе информации за проектот, Ве молиме кликнете тука 

 

Зачленете се во Здружението ДОБЛЕСТ
Change this in Theme Options
Copyright © 2019 All Rights Reserved. Designed by МакедонскиПреводи & Вебдизајн