Од младите за старите!

По повод одбележување на Европскиот ден за меѓугенерациска солидарност 29 Април, го започнавме проектот: Од младите за старите, во соработка со Дневен Центар за деца на улица во Шуто Оризари и установите за социјална заштита на стари лица. Целта на проектот е поттикнување на меѓугенерациската солидарност и промовирање на дијалогот, меѓусебното разбирање и солидарноста помеѓу децата и старите лица. Со проектот беа реализирани 6 едукативно- креативни работилници кои беа согласно програмата за работа на Дневниот центар за деца на улица во Шуто Оризари.

Проектот започна со својата реализација во м. Април 2015 година и траеше до м. Октомври 2015 година.

Во рамки на проектот беа организирани 2 работилници во Дневен центар во Шуто Оризари и беа посетени 4 домови за стари лица со кои остваруваме успешна соработка.

11401223_1591411124464386_7179312436645156995_n 11337258_969996859688561_1452391258_o 11148396_1591411014464397_301138395018834926_n 11423707_969996786355235_1194071943_o12115914_1640213479584150_4221402776724321273_n12106728_1640213616250803_5836519051499897681_n12063530_1640213096250855_631975053739005148_n12115571_1640212559584242_7164626289847076658_n12119101_1640212939584204_6803893547155836962_n12122426_1640212812917550_3818365232703132747_n12141599_1640212709584227_7389419593783722694_n12195829_1642371436035021_2779635980462962621_n12187792_1642371509368347_3000805363043308317_n12189550_1642371432701688_5102436519539385309_n12189780_1642371472701684_5454312140016300537_n12196276_1642371546035010_4160899494194549386_n12191488_1642371409368357_3370400984316177007_n12193695_1642371419368356_2347938643718906647_n12193490_1643295055942659_4101859189361916081_n11215774_1643295052609326_9118751762566178951_n

 

Сеуште нема коментари

Испратете Коментар

Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Зачленете се во Здружението ДОБЛЕСТ
Change this in Theme Options
Copyright © 2019 All Rights Reserved. Designed by МакедонскиПреводи & Вебдизајн