Членство во Координативно тело (КТ)

Ги повикуваме установите за социјална заштита на стари лица да се пријават за членство во Координативно тело на E-mail: info@doblest.mk КТ е првата организирана форма на здружување на домовите  во Р.Македонија,  во рамки  на Здружението  Доблест, која делува  во насока на  подобрување  на условите на старите лица во РМ. КТ  има за цел меѓусебно поврзување […]

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Годишни Извештаи Доблест 2014

Составени се годишните извештаи на Здружение ДОБЛЕСТ *Годишен извештај 2014 *Финансиски извештај 2014 Годишниот извештај за спроведени активности во 2014 година може да го погледнете на следниов линк Извештајот за финансиското работење за 2014 година може да го погледнете на следниов линк

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Јавен повик за членови во комисија за ревизија

Согласно член од статутот на Здружение на граѓни ДОБЛЕСТ, го распишуваме овој јавен повик за избор на членови на Комисијата за ревизија која се формира еднаш годишно.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ
Зачленете се во Здружението ДОБЛЕСТ
Change this in Theme Options
Copyright © 2019 All Rights Reserved. Designed by МакедонскиПреводи & Вебдизајн