Пријавете се како волонтер во ДОБЛЕСТ

Во рамки на проектот: Ние сме со ВАС, финансиски поддржан од Град Скопје распишуваме ЈАВЕН ПОВИК за млади/невработени лица кои сакаат да помогнат на старите лица за нивно активно користење на слободното време. Цел на проектот е поттикнување на меѓугенерациската солидарност и волонтеризмот кај помладите за грижа кон постарите лица. За таа цел, ја креираме […]

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Членство во Координативно тело (КТ)

Ги повикуваме установите за социјална заштита на стари лица да се пријават за членство во Координативно тело на E-mail: info@doblest.mk КТ е првата организирана форма на здружување на домовите  во Р.Македонија,  во рамки  на Здружението  Доблест, која делува  во насока на  подобрување  на условите на старите лица во РМ. КТ  има за цел меѓусебно поврзување […]

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ
Зачленете се во Здружението ДОБЛЕСТ
Change this in Theme Options
Copyright © 2019 All Rights Reserved. Designed by МакедонскиПреводи & Вебдизајн