Кои сме ние

Здружението за меѓугенерациска солидарност ‘’ДОБЛЕСТ’’ е независно и непрофитно здружение на граѓани кое активно работи за поттикнување на меѓугенерациската солидарност и подобрување на квалитетот на живот на старите лица.
Основа на нашето работење се концептите на активно стареење и меѓугенерациската солидарност врз кои се темелат сите активности предвидени согласно работната програма и стратешките области на делување.

ЗОШТО СМЕ ПОТРЕБНИ

  • Да ја развиеме свеста кај пошироката јавност за потребите на старите лица
  • Да го поттикнеме дијалогот, меѓусебното разбирање и солидарноста помеѓу младите и старите лица
  • Да иницираме измени и дополнувања на закони за социјална и здравствена заштита на стари лица
  • Да воведиме дискусии за нови форми и модели на институиционална и вонинституционална грижа на старите лица
  • Да го подобриме квалитетот на живот на старите лица со остварување на нивните права

love

Клуб на доблесни пријатели
ЗА НАС

koi sme nie

 


Зачленете се во Здружението ДОБЛЕСТ
Change this in Theme Options
Copyright © 2019 All Rights Reserved. Designed by МакедонскиПреводи & Вебдизајн